közjegyző

Bevezető

A közjegyző az állam által közhitelességgel felruházott személy, aki közjegyzői tevékenységet folytat az 1992-es évi 323-as törvény alapján. A közjegyzőt hivatalába az igazságügyi miniszter nevezi ki, aki egyúttal a közjegyzői kamara és közjegyzők ellenőrző szerve.

A közjegyző által készített okirat közhitelességgel bír, ami azt jelenti, hogy a közokiratnak különleges bizonyító ereje van.

A közjegyző jogi tanácsadó is, akihez bizalommal lehet fordulni család-, gazdaság-, vagyonjogi, hagyatéki stb. ügyekben.

A közjegyző helyi illetékessége általában nem adott, vagyis az ügyfél bármely szlovákiai közjegyzőhöz fordulhat – kivételt a hagyatéki eljárás képez, amely során az illetékességet az örökhagyó utolsó lakhelye határozza, amely alapján az adott járásbíróság megbízza a közjegyzőt a hagyatéki eljárás lefolytatásával.

A közjegyző függetlenül és pártatlanul végzi munkáját, teljes titoktartási kötelezettség mellett.

Közjegyzői tevékenység

A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőt az alábbi tevékenységekre

Jogügyletek közjegyzői okiratba foglalása

 • szerződések és megállapodások
 • adásvétel
 • ajándékozás
 • csereszerződés
 • társtulajdon megszüntetése megállapodással
 • házassági vagyonjogi megállapodások: házastársak osztatlan közös vagyonának kiterjesztése, szűkítése
 • végrendelet, kitagadási nyilatkozat
 • egyéb (pl. végrehajtási okirat)

Jogi jelentőségű tények tanúsítása

 • másolat hitelesítés
 • aláírás hitelesítés
 • okirat felmutatásának tanúsítása
 • váltóóvás
 • gazdasági társaság közgyűlésének tanúsítása
 • fizikai személy életben létének tanúsítása
 • elbirtoklási nyilatkozat
 • egyéb (pl. sorsolás)

Megőrzési eljárás (letétbe vétel)

 • okiratok, főként végrendeletek bizalmi őrzése, azok kivételével, amelyek tartalmát nem lehet megítélni
 • pénz-és értékpapír megőrzése és azok kiadása meghatározott személyek részére

Bejegyzések végzése a közjegyzői központi regiszterekbe

 • 2 %-os jövedelemadóra jogosult jogi személyek jegyzéke
 • végrendeletek jegyzéke
 • zálogjogok jegyzéke
 • árverések jegyzéke
 • hitelesített aláírások jegyzéke
 • közokiratok jegyzéke 

Bírósági biztos tevékenysége

 • hagyaték letárgyalása, öröklési végzés kiállítása

Egyéb tevékenység

 • jogi tanácsadás fizikai és jogi személyek számára
 • cégbírósági kivonat készítése megvárásra
 • vagyonkezelés, fizikai és jogi személyek képviselete vagyonkezelési téren
 • egyéb okiratok írása, szerkesztése polgárjogi és társasági jogi ügyekben

Közjegyzői illeték

A közjegyzőt a felek részére nyújtott jogi szolgáltatásért egységes szabott díjazás illeti meg, amelyet a Szlovák Köztársaság Igazságügyi minisztériuma határozott meg. A teljes díjszabás, illetve illeték itt olvasható, szlovák nyelven. Elérhetőségeinken szívesen nyújtunk tájékoztatást az egyes konkrét jogügyletek díjszabásával kapcsolatban.

Kapcsolat

Notársky úrad (Közjegyzői iroda)
JUDr. Veronika Mészáros - közjegyző
Záhradnícka 10 (Kertész utca 10)
945 01 Komárno (Révkomárom)
Slovenská republika (Szlovákia)

A hivatal a II. emeleten balra - 024-es ajtó - található a NEXT irodaházban (a rendőrség ügyfélközpontjánál). A kapucsengő száma: 024. Parkolási lehetőség: a NEXT épületnél, a Billánál, a Vásárcsarnoknál.

tel.: 035 / 64 21 027
mobil: 0918/74-85-86
e-mail: veronika.meszaros@notar.sk

ügyfélfogadás:

hétfő 800 – 1600
kedd 800 – 1600
szerda 800 – 1600
csütörtök 800 – 1600
péntek 800 – 1600

Időpontot ügyfélfogadási órákon kívülre is lehet igényelni.

Kapcsolat űrlap

Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.