Közjegyzői tevékenység

A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőt az alábbi tevékenységekre

Jogügyletek közjegyzői okiratba foglalása

 • szerződések és megállapodások
 • adásvétel
 • ajándékozás
 • csereszerződés
 • társtulajdon megszüntetése megállapodással
 • házassági vagyonjogi megállapodások: házastársak osztatlan közös vagyonának kiterjesztése, szűkítése
 • végrendelet, kitagadási nyilatkozat
 • egyéb (pl. végrehajtási okirat)

Jogi jelentőségű tények tanúsítása

 • másolat hitelesítés
 • aláírás hitelesítés
 • okirat felmutatásának tanúsítása
 • váltóóvás
 • gazdasági társaság közgyűlésének tanúsítása
 • fizikai személy életben létének tanúsítása
 • elbirtoklási nyilatkozat
 • egyéb (pl. sorsolás)

Megőrzési eljárás (letétbe vétel)

 • okiratok, főként végrendeletek bizalmi őrzése, azok kivételével, amelyek tartalmát nem lehet megítélni
 • pénz-és értékpapír megőrzése és azok kiadása meghatározott személyek részére

Bejegyzések végzése a közjegyzői központi regiszterekbe

 • 2 %-os jövedelemadóra jogosult jogi személyek jegyzéke
 • végrendeletek jegyzéke
 • zálogjogok jegyzéke
 • árverések jegyzéke
 • hitelesített aláírások jegyzéke
 • közokiratok jegyzéke 

Bírósági biztos tevékenysége

 • hagyaték letárgyalása, öröklési végzés kiállítása

Egyéb tevékenység

 • jogi tanácsadás fizikai és jogi személyek számára
 • cégbírósági kivonat készítése megvárásra
 • vagyonkezelés, fizikai és jogi személyek képviselete vagyonkezelési téren
 • egyéb okiratok írása, szerkesztése polgárjogi és társasági jogi ügyekben