Bevezető

A közjegyző az állam által közhitelességgel felruházott személy, aki közjegyzői tevékenységet folytat az 1992-es évi 323-as törvény alapján. A közjegyzőt hivatalába az igazságügyi miniszter nevezi ki, aki egyúttal a közjegyzői kamara és közjegyzők ellenőrző szerve.

A közjegyző által készített okirat közhitelességgel bír, ami azt jelenti, hogy a közokiratnak különleges bizonyító ereje van.

A közjegyző jogi tanácsadó is, akihez bizalommal lehet fordulni család-, gazdaság-, vagyonjogi, hagyatéki stb. ügyekben.

A közjegyző helyi illetékessége általában nem adott, vagyis az ügyfél bármely szlovákiai közjegyzőhöz fordulhat – kivételt a hagyatéki eljárás képez, amely során az illetékességet az örökhagyó utolsó lakhelye határozza, amely alapján az adott járásbíróság megbízza a közjegyzőt a hagyatéki eljárás lefolytatásával.

A közjegyző függetlenül és pártatlanul végzi munkáját, teljes titoktartási kötelezettség mellett.