Notárska odmena

Odmena notára je určená pevnou sumou alebo percentom z ceny notárskeho úkonu jednotne pre všetkých notárov na  SR. Výška odmeny je stanovená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov. Sadzobník je k dispozícii na stránke Notárskej komory, tu. V súvislosti s konkrétnymi právnymi vecami Vám radi poskytneme informáciu ohľadom notárskej odmeny, kontaktujte nás.